Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων. Με το παρόν (έντυπο)/(κείμενο) σας ενημερώνουμε αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας με την επωνυμία «Β.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε.»,(εφεξής καλούμενής η εταιρεία) προκειμένου να χορηγηθεί ρητή από μέρους σας συγκατάθεση στην επεξεργασία αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων είναι το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Β.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε.», με έδρα Θεσσαλονίκη, οδός Δωδεκανήσου, αριθμός 7, με ΑΦΜ 099868385 και αρ. ΓΕΜΗ: 042182506000, εκπρόσωπος του οποίου ορίζεται Βασίλειος Κατσαρός, με τηλέφωνο επικοινωνίας 231 051 0361 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Πως συλλέγουμε και ποια προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε ;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται κατά κανόνα ενεργητικά, απαιτούν δηλαδή θετική δράση του υποκειμένου των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε υποκείμενο (π.χ. πελάτης, χρήστης ιστοτόπου, συνεργάτης, υπάλληλος) δύναται να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα προφορικά (κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς), γραπτά (με αποστολή ή παράδοση εγγράφων ή οποιουδήποτε άλλου έντυπου υλικού) ή και ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης υπάρχουσας στον ιστότοπο www.provlepsi.gr φόρμας επικοινωνίας με κενά πεδία, μέσω εγγραφής του στο ενημερωτικό δελτίο «newsletter» καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τους παραπάνω τρόπους συλλέγουμε ενεργητικά και επεξεργαζόμαστε όποια προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για την διαχείριση και διατήρηση της μεταξύ μας σχέσης, για την κατάρτιση και εκπλήρωση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του υποκειμένου των δεδομένων, την τιμολόγηση των παρεχόμενων ή λαμβανόμενων υπηρεσιών αλλά και για την εκτέλεση όσων σκοπών περιγράφονται παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα,

Πελάτης
Στοιχεία που τον ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα : π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, AMKA , Αριθμό φορολογικού μητρώου, επωνυμία ατομικής επιχείρησης
Κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημοσίων φορέων: π.χ. Taxisnet, ΕΦΚΑ κ.α.
Οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία: καθώς και σχετικά έντυπα που αφορούν σε αυτά, αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού κ.α.
Στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή του κατάσταση: π.χ. άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων κ.α.
Στοιχεία που αφορούν σε ατομική επιχείρηση: π.χ. σφραγίδες της επιχείρησης, μισθοδοτικές καταστάσεις και στοιχεία εργαζομένων σε αυτή κ.α.
Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο, Διεύθυνση Κατοικίας, Έδρα ατομικής επιχείρησης, Φαξ, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη ( σε περίπτωση που έχει οριστεί )
Στοιχεία επικοινωνίας: π.χ. Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου κ.ο.κ.

Εργαζόμενος ή Υποψήφιος Εργαζόμενος
Στοιχεία που τον ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα : π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Αριθμό φορολογικού μητρώου, Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ κ.α.
Στοιχεία Βιογραφικού: π.χ. επαγγελματικά προσόντα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, εκπαίδευση, τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία κ.α.
Λοιπά απαραίτητα στοιχεία: Ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ώρες απασχόλησης κ.α.

Περαιτέρω, δύναται να γίνει παθητική συλλογή προσωπικών σας δεδομένων, μέσω cookies. Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη, στον αποστολέα. Με την χρήση των cookies διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, από τον ιστότοπο μας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας όπως η επιλογή της γλώσσας, για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ακόμη, Η εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics προκειμένου μέσω cookies να συλλέγουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές τις οποίες χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχετε εκχωρήσει, καθώς και λειτουργίες του Google Adwords για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).Κατά την είσοδο σας στον ιστότοπο, μη εγγεγραμμένου χρήστη, αναδύεται παράθυρο που τον ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τους σκοπούς αυτής και την χρήση των cookies. Μέσω αυτού ο χρήστης δύναται να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την χρήση κατηγοριών cookies.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Όνομα Cookie Περιγραφή Διάρκεια
__cfduid Εισάγεται από την πλατφόρμα Cloudflare, προκειμένου να επιταχύνεται ο χρόνος φόρτωσης της ιστοσελίδας. Αναγνωρίζει μεμονωμένους χρήστες πίσω από μια κοινή διεύθυνση IP και εφαρμόζει ρυθμίσεις ασφαλείας ανά πελάτη (εντοπισμός αξιόπιστης επισκεψιμότητας ). Δεν αντιστοιχεί σε κανένα αναγνωριστικό χρήστη και δεν αποθηκεύει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. 1 χρόνο
_icl_current_language Αποθηκεύει προσωρινά την επιλογή του χρήστη, ως προς την γλώσσα εμφάνισης του ιστοτόπου. Cookie μιας Συνεδρίας
ct-ultimate-gdpr-cookie Αποθηκεύει προσωρινά την επιλογή του χρήστη, στο αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης για τον την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την χρήση των Cookies. Cookie μιας Συνεδρίας
ct-ultimate-gdpr-cookie-level Διαπιστώνει και αποθηκεύει την έκταση της συναίνεσης του χρήστη ως προς την παθητική συλλογή προσωπικών του δεδομένων μέσω των cookies. 1 μέρα

Cookies Στατιστικών

Όνομα Cookie Περιγραφή Διάρκεια
_gtm Το cookie διαχειριστή ετικετών Google, χρησιμοποιείται από την Google για την προετοιμασία των Google Tag Manager και Google Analytics. 2 μέρα
_ga Το Google Analytics cookie, χρησιμοποιείται από τη Google για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκεπτών στον ιστότοπο. 2 χρόνια
_gid Το Google Analytics cookie, χρησιμοποιείται από τη Google για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Συλλέγει πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκεπτών στον ιστότοπο. 1 μέρα
_gat Το συγκεκριμένο cookie, της Google Universal Analytics, χρησιμοποιείται για να μειώσει το έυρος των αιτημάτων και να περιορίσει την συλλογή δεδομένων απο έναν ιστότοπο, που έχει υψηλή επισκεψιμότητα στην ίδια περιοχή. 1 λεπτό
Αναζήτηση
Τελευταία Άρθρα