: Πρόσφατες Αποφάσεις :

Φ.30221/45686/Δ.16/1128/2018 Αντιμετώπιση περιπτώσεων συνταξιούχων με απόφαση αναπηρίας ορισμένου χρ..

Αθήνα, 13-12-2018 Αρ.Πρωτ: Φ.30221/45686/Δ.16/1128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ16) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ […]

περισσότερα

2/91634/0026/2018 Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών από 1.1.2019 και ε..

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ. 2/91634/0026/12-12-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ […]

περισσότερα

ΠΟΛ.1221/2018 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομ..

ΠΟΛ 1221/2018 (ΦΕΚ Β’ 5597/12-12-2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις:1. Της περίπτωσης γ’ της […]

περισσότερα

2/91017/ΔΕΠ/2018 Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων..

Αθήνα, 12/12/2018 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/91017/ΔΕΠ/12-12-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Δ’ […]

περισσότερα

ΑΠ 972/2018 Αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών – επιδόματος αδείας αμειβόμενων κατ αποκοπή ..

Απόφαση 972 / 2018    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Περίληψη Αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών. Οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων […]

περισσότερα

62866/1832/2018 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπ..

Αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832/30-11-2018 (ΦΕΚ Β’ 5582/12-12-2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2072/1992 […]

περισσότερα

1181304 ΕΞ 2018 «Βράβευση οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του άρθρου 23, παρ. 4 του ν. 4389/2016» για..

Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1181304 ΕΞ2018/05-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5587/12-12-2018) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων […]

περισσότερα

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 51/2018 Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς..

Αθήνα, 12/12/2018Αρ.πρωτ.:Δ.ΑΣΦ./1179/1484463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 1810432 ΑθήναΠληροφορίες: Β. ΡεσίτηΤηλέφωνο: 210 – 5285580fax:210 […]

περισσότερα

1175169 ΕΞ 2018 Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών..

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 ΕΞ2018/22-11-2018 (ΦΕΚ Β’ 5537/11-12-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. […]

περισσότερα

ΠΟΛ.1224/2018 Κοινοποίηση πρακτικού 2004/2018 του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους, κατόπιν εγκρίσεώς ..

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018ΠΟΛ.1224/05-12-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 3605159, 3636059Fax […]

περισσότερα