: Πρόσφατες Αποφάσεις :

ΔΒ3Ε/οικ. 2946/2019 Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινι..

Αριθμ. ΔΒ3Ε/οικ.2946/25-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 468/18-02-2019) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) «Περί συστάσεως του […]

περισσότερα

5411/392/2019 Παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων..

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/5411/392 (ΦΕΚ Β’ 469/18.02.2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση […]

περισσότερα

Yπόθεση C-562/17 Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Αρχές της ισοδυναμίας και τ..

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα) της 14ης Φεβρουαρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Δέκατη τρίτη οδηγία 86/560/ΕΟΚ – Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Αρχές της […]

περισσότερα

7613/395/2019 Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους ..

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019Αριθμ. Πρωτ.: οίκ. 7613/395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΔ/ΝΣΗ […]

περισσότερα

Ε.2032/2019 Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα ο..

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019Ε.2032/15-2-2019  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α’2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β’3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ […]

περισσότερα

Ε.2033/2019 Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα..

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.:Ε.2033/13-2-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:101 84 […]

περισσότερα

ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.1474/Α321/2019 Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτιρίων υπέρμετρης..

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.1474/Α321/05-02-2019 (ΦΕΚ Β’ 456/15-02-2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της από 28-07-1978 πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί […]

περισσότερα

6949/72/2019 Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το ..

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/ 28-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 408/14-02-2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), […]

περισσότερα

Δ3(α)/92015/2018 Τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/ 14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντι..

Αριθμ. Δ3(α)/ 92015/18-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 6222/31-12-2018) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και […]

περισσότερα

Άρθρα Τα νέα δεδομένα στην ανάλωση κεφαλαίου και τα τεκμήρια διαβίωσης..

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων)* www.artion.gr Με το ν.820/78 θεσπίσθηκαν τα τεκμήρια διαβίωσης ως ένας (έμμεσος) τρόπος […]

περισσότερα