: Πρόσφατες Αποφάσεις :

74029/2018 Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 2ου τριμήνου 2018..

Αθήνα, 19-10-2018 Αριθμ. Πρωτ.: Δ3(α)/74029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 […]

περισσότερα

ΠΟΛ.1193/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) για θέμα..

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018ΠΟΛ.1193/19.10.2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥΤΜΗΜΑ Α’ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο: 210 […]

περισσότερα

1154810 ΕΞ 2018 Διευκρινίσεις αναφορικά με την απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών ..

Αθήνα, 18/10/2018Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Α 1154810 ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ.& Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α’2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ – […]

περισσότερα

1154443 ΕΞ 2018 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής ..

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1154443 ΕΞ2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ Γ’- ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καρ. […]

περισσότερα

ΔΕΔ 4237/2018 Ο τρόπος φορολογίας που προβλέπεται στην περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (αμε..

Καλλιθέα 28 /09/2018 Αριθμός Απόφασης 4237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση:    Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας:176 71 – ΚαλλιθέαΤηλέφωνο : 213 1604561Fax :  213 1604567  ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ […]

περισσότερα

ΔΕΔ 4009/2018 Μη επιβολή προστιμου σε εκπρόθεσμες δηλωσεις που γινονται εκ παραδορμής..

Καλλιθέα 14/09/2018Αριθμός Απόφασης: 4009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα Τηλέφωνο: 2131604536 ΦΑΞ: 2131604567 […]

περισσότερα

50427/2440/2018 Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνη..

Αριθμ. Α 50427/2440/14-09-2018 (ΦΕΚ Β’ 4535/17-10-2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013 (Α’/216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές […]

περισσότερα

107919/2018 Τροποποίηση συμπλήρωση της αριθμ. 484/36/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β΄ 230) υπουργικής απόφασης «Κα..

Αριθμ. 107919-12/10/2018 (ΦΕΚ Β’ 4528/17.10.2018) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών […]

περισσότερα

8.9521/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση τ..

Αριθμ. 8.9521/16-10-2018 (ΦΕΚ Β’ 4528/17-10-2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου […]

περισσότερα

ΔΕΔ 133/2018 Φορολογία συντάξεως εξωτερικού (Ιταλία)

Καλλιθέα, 08/01/2018Αριθμός Απόφασης: 133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣΤΜΗΜΑ: Α4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας : 176 71 – ΚαλλιθέαΤηλέφωνο : 213 1604526Fax: 213 […]

περισσότερα