: Πρόσφατες Αποφάσεις :

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών του α.ν. 89/1967.

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Αυξάνεται, από 1.9.2020, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας – Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 50% της εισφοράς σε νεοφυής επιχείρηση.

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Θεσπίζεται η υποχρέωση των Επιμελητηρίων να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις για έγκριση εντός ρητής προθεσμίας άλλως θα υπόκεινται σε κυρώσεις

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά η σύσταση ΙΚΕ – Μονιμοποιείται η δυνατότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων και διοικητικών συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Υποχρεώση αναγραφής στα τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Τουρισμός Για Όλους: Τις 424.031 έφθασαν οι αιτήσεις – Ηλεκτρονική κλήρωση από το τελικό μητρώο για τα vouchers

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Αύριο Τρίτη, 14.07, η πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 9.805 δικαιούχους (αναστολές Μαρτίου-Απριλίου και Μαΐου)

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

ΔΠΑ – Έννοια εργοδότη για την επιβολή ασφαλιστικών εισφορών επί οικοδομικών εργασιών. Καταλογισμός ασφαλιστικών εισφορών εις βάρος του Δημοσίου

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα

Συμψηφίζονται οι ανεξόφλητες απαιτήσεις δικαιούχων, έως και 31/12/2015, από την επιδότηση ΟΑΕΔ σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις παραμεθόριων περιοχών

Πηγή taxheaven.gr

περισσότερα