Τρύφων Αλεξιάδης: Επιστολή της Ομοσπονδίας Εφοριακών προς τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι εφοριακοί υπάλληλοι, καθώς και προτάσεις αντιμετώπισής τους