Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Ομιλίες κ. Χ. Σταϊκούρα και κ. Γ. Ζαββού

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. – Ομιλίες κ. Χ. Σταϊκούρα και κ. Γ. Ζαββού

Πηγή taxheaven.gr