Ταυτότητα Κτιρίου – Έως 31.12.2020 η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος – Οι προδιαγραφές και η πρόσβαση στο Π.Σ.

Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος – Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας αυτής – Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ταυτότητας Κτιρίου» – Διαλειτουργικότητα – Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβαλλόμενων Ψηφιακών Αρχείων – Υποχρεώσεις παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, και τέλος ανταπόδοσης

Πηγή taxheaven.gr