Στα βασικά αδικήματα του ν. 4557/2018 για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος περιλαμβάνονται όλα τα αδικήματα από τα οποία προκύπτει παράνομο περιουσιακό όφελος και τιμωρούνται τουλάχιστον με ποινή φυλάκισης