Πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ο προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών

Διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών για το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας

Πηγή taxheaven.gr