Προοδευτικοί Οικονομολόγοι – Προϋπολογισμός 2021: Η κυβέρνηση επιδιώκει την επιχειρηματική συγκέντρωση σε πολλές επιμέρους αγορές αγαθών και υπηρεσιών, συμπιέζοντας μισθούς, εισοδήματα και πλήρη απασχόληση σε ελαστικότερες συνθήκες εργασίας και περιορισμένη ασφάλιση