Παρατείνεται η δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας με τροπολογία

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Πηγή taxheaven.gr