Παρατάσεις προθεσμιών βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων, και οφειλών από ΦΠΑ για τους κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες

Παροχή ευεργετημάτων στους Κομιστές αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες – Α.1269/2020 Παράταση καταβολής οφειλών για κομιστές αξιογράφων. Δικαιούχοι. Εξαιρέσεις. Διαδικασία υποβολής αίτησης.

Πηγή taxheaven.gr