Παράταση προθεσμίας δόσης ρύθμισης Νοεμβρίου 2020 για ορισμένες επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ ένα από τους ΚΑΔ της απόφασης κια ταυτόχρονα η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής

Πηγή taxheaven.gr