Παράταση καταβολής δόσης Νοεμβρίου ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας

Α.1256/2020 – Παράταση προθεσμιών δόσεων Νοεμβρίου 2020, ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, για εργαζόμενους σε πληττόμενες επιχειρήσεις η σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει απαγορευτεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής

Πηγή taxheaven.gr