Παράταση καταβολής δόσης Δεκεμβρίου ρυθμίσεων για εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας

Α.1279/2020 – Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια σε επιχειρήσεις που πλήττονται

Πηγή taxheaven.gr