Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και τα Ε.Δ.Χ. ειδικής μίσθωσης)

Παρατείνεται για διάστημα τριών μηνών από την αναγραφόμενη στο οικείο έντυπο ημερομηνία λήξης, η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, τα οποία θα έληγαν από τις 03.11.2020 έως και τις 30.11.2020

Πηγή taxheaven.gr