Παράταση αναστολής λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ – Θα δοθεί παράταση στην καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών και προνοιακών επιδομάτων για όσα αιτήματα παράτασης επηρεάζονται από την αναβολή των συνεδριάσεων