Οπτικοακουστικά έργα και κίνητρα ενίσχυσης του ΚΦΕ – Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με παραδείγματα εφαρμογής

Το ποσοστό επιλέξιμων δαπανών οπτικοακουστικού έργου που αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, υπολογίζεται επί των συνολικών ετήσιων επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και όχι επί του 30% του ποσού που καταβάλει ο χρηματοδότης για το οπτικοακουστικό έργο. Περαιτέρω, σε περίπτωση που το ποσό της χρηματοδότησης είναι μικρότερο από το 30% της συνολικής ετήσιας επιλέξιμης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό της χρηματοδότησης

Πηγή taxheaven.gr