Νέο σχέδιο νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή

Πηγή taxheaven.gr