Μη υποβολή δήλωσης για το φορολογικό έτος 2014 – Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου – Χειρόγραφα ή με email στις ΔΟΥ μέχρι 31/12/2020 οι υποβολές μετά την έκδοση της πράξης