Μείωση ενοικίου 40% για τον μήνα Σεπτέμβριο – Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τους ΚΑΔ

Α. 1214/2020 – Επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος για το Σεπτέμβριο βάσει ΚΑΔ

Πηγή taxheaven.gr