Μείωση ενοικίου 40% για την ΠΕ Κοζάνης το μήνα Οκτώβριο

Α.1252/2020 – Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Πηγή taxheaven.gr