Μακροχρόνια άνεργοι – Η απόφαση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 48222/1215/24-11-2020 για την χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €)

Πηγή taxheaven.gr