Λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και ωράριο λαϊκών αγορών – Νέες διατάξεις στη Βουλή

Επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυριακές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων, που κατατάσσονται με βάση το μέγεθος τους στις πολύ μικρές οντότητες των ΕΛΠ, σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων

Πηγή taxheaven.gr