Κοιν.Σ.Επ. – ΕΦΚΑ: Μέλη της επιχείρησης με μόνη την ιδιότητα του μέλους απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση, ενώ για τα μέλη της που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας