Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ανανεώνει τις οδηγίες για αναστολή δόσεων δανείων για όσους πλήττονται από την πανδημία

Η ΕΑΤ ενεργοποιεί εκ νέου τις κατευθυντήριες γραμμές της για νομοθετικό και μη νομοθετικό μορατόριουμ

Πηγή taxheaven.gr