Ηλεκτροκίνηση – Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: Αδειοδότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων – Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων – Ανανέωση στόλου