Εργοδοτική εισφορά 2% επιχειρήσεων ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας – ΣτΕ: Σύμφωνη με το Σύνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α. και το ενωσιακό δίκαιο – Οι περιλήψεις των αποφάσεων του ΣτΕ 2482-2487/2020

Με τις αποφάσεις Σ.τ.Ε. 2482-2487/2020 (επταμ.) επί αιτήσεων επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και Ψυχαγωγίας (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και περιοδικά) και ενώσεων ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και Ψυχαγωγίας, για την ακύρωση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων και του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έγινε δεκτό ότι η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρ. 24 ν. 4498/2017, και στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού και του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και ψυχαγωγίας, εισφορά που χρηματοδοτεί τον κλάδο υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (άρ. 19 παρ. 2 ν. 4549/2018), είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α. και το ενωσιακό δίκαιο

Πηγή taxheaven.gr