Επικαιροποίηση της διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των ΣΑΔΦ

Ζητήματα που διέπουν τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (στο εξής ΔΑΔ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (στο εξής ΣΑΔΦ) που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ.

Πηγή taxheaven.gr