Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν Ε9 το 2015

Σημαντικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν υπέβαλε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για το ετος 2015, παρότι υπήρχε σχετική υποχρέωση.

Πηγή taxheaven.gr