ΕΔΟΕΑΠ: Απεικόνιση στην αναλυτική κατάσταση αποδοχών (Α.Κ.Α.) της περιόδου ένταξης στο μηχανισμό Συν-εργασία και 2) Παράταση υποβολής και καταβολής Α.Κ.Α. περιόδων 6/2020, 7/2020 και 8/2020 για κοινές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό Συν-εργασία