Διευκρινίσεις για τη Δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020

Ε. 2184/2020: Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. – Αφορά εκμισθωτές ακινήτων που λαμβάνου ειδοποίηση προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Πηγή taxheaven.gr