Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Από την 1η έως την 21η Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

ΥΠΕΝ: Επιδίωξή μας είναι ο Κανονισμός Βεβαίωσης Παραγωγού -που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις του ν. 4685/2020- να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των επενδυτών και του φορέα αδειοδότησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλεται για τη επιτάχυνση και απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα ΑΠΕ σε όλα τα στάδια

Πηγή taxheaven.gr