Δηλώσεις αναστολών Νοεμβρίου – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα Νοέμβριο 2020 – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για τον μήνα Νοέμβριο 2020 – Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας – Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας -Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας. Αποζημίωση ειδικού σκοπού -Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, παραρτήματα με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων

Πηγή taxheaven.gr