ΔΕΕ – Ακύρωση εν μέρει αποφάσεων της Επιτροπής περί διενέργειας ελέγχου κατόπιν υπονοιών της για αντίθετες προς τους κανόνες του ανταγωνισμού πρακτικές εκ μέρους πλειόνων γαλλικών επιχειρήσεων του τομέα της διανομής