Αρχές Ιανουαρίου η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 – 448.203 επιχειρήσεις συμμετείχαν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4

Το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα είναι μη επιστρεπτέο, υπό την προϋπόθεση να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ώστε να επιτευχθεί ο διττός στόχος της στήριξης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των εργαζομένων. Αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, θα ακολουθήσει, κατόπιν ελέγχου, η καταβολή των προβλεπόμενων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 στους εναπομένοντες δικαιούχους

Πηγή taxheaven.gr