Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Οκτώβριο 2020 – Οι ΚΑΔ και οι λοιπές λεπτομέρειες

Αναστολή συμβάσεων για τον μήνα Οκτώβριο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που παραμένουν σε αναστολή και επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά ή και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά.

Πηγή taxheaven.gr