Αναστολές Συμβάσεων Εργασίας Νοεμβρίου – Συν Εργασία – Μονομερείς – Ειδικές Κατηγορίες

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων – αναστολών συμβάσεων και ορθών επαναλήψεων Νοεμβρίου – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα Συν-εργασια για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο – Δηλώσεις αναστολών επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και  τουριστικών συνοδών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και αιτήσεις για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Πηγή taxheaven.gr