ΑΑΔΕ: Ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς – Όλες οι ενημερότητες που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο myTAXISnet επέχουν θέση πρωτοτύπου

Ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης – Η απόφαση ισχύει από τις 11 Ιανουαρίου του 2021

Πηγή taxheaven.gr