ΑΑΔΕ – Διαλειτουργικότητα συστημάτων: Περισσότερες από 30 διαφορετικές διαλειτουργικότητες με ΠΣ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και επιχειρήσεων έχουν υλοποιηθεί από το 2011 – Έχουν πραγματοποιηθεί 855,9 εκ. κλήσεις